جدا شدن لایه های پرینت از همدیگر چیست؟

عدم چسبندگی ، در پرينتر 3 بعدي مدل به صورت لايه به لايه پرينت مي شود که در نهایت مدل نهایی به صورت جسمی سفت آماده می شود اما برخی...

ادامه مطالعه

سطح زبر و ناصاف در پرینتر سه بعدی چیست؟

سطح زبر و ناصاف ، برخی مواقع سطح پرینت شده ناصاف می باشد برای از بین بردن این مشکل چند راه حل وجود دارد که در این مقاله مورد بررسی...

ادامه مطالعه

پرش لایه ای و یا گم کردن استپ چیست؟

پرش لایه ای ، در مواقعی مشاهده می شود که یکی از لایه های پرینت دچار جابجایی شده و ادامه پرینت از همان لایه جابجا شده انجام یافته است که...

ادامه مطالعه

پرینت سه بعدی تار عنکبوتی چیست؟

تار عنکبوتی ، به اصطلاحي گفته مي شود که مواد بصورت تار عنکبوت بين دو قسمت مدل در حال پرينت سه بعدی ايجاد مي گردد.در این مقاله به بررسی این...

ادامه مطالعه

دقت ابعادی مدل پرینت سه بعدی شده چیست؟

دقت ابعادی ، منظور از دقت ابعادی ، نزدیکی اندازه مدل پرینت شده به مدل طراحی شده است ، اگر تفاوت اندازه ها فاحش باشد، مشکل دقت ابعادی وجود دارد. چه...

ادامه مطالعه

چرا لایه اول به صفحه ساخت نمی چسبد؟

عدم چسبندگی لایه اول ، اولین لایه پرینت مدل می بایست به صفحه ساخت بچسبد اگر به هر دلیل این کار صورت نگیرد مشکل عدم چسبندگی لایه اول پیش می...

ادامه مطالعه

علت تزریق بیش از اندازه فیلامنت در پرینترهای سه بعدی

تزریق زیاد فیلامنت ، در حالتی که مواد تزریق شده در پرینتر سه بعدی بیش از اندازه معمول باشد مشکل تزریق زیاد و یا Over-extrusion پیش می آید. چه عواملی موجب...

ادامه مطالعه

عدم همپوشانی لایه های پرینت بر روی یکدیگر

عدم همپوشانی لایه های پرینت ، لایه های پرینت می بایست به طور منظم روی هم قرار گیرند اگر دیواره مدل صاف نباشد عدم همپوشانی لایه های پرینت شده رخ...

ادامه مطالعه

کج پرینت سه بعدی شدن مدل چیست؟

انحراف نمونه در محورهای پرینت ، برخی مواقع چندین لایه پرینت به طور متناوب به یک سمت جابجا می شود و انحراف نمونه در محورهای پرینت رخ میدهد. چه عواملی موجب...

ادامه مطالعه

عدم همپوشانی لایه های پرینت بر روی یکدیگر

عدم همپوشانی لایه های پرینت ، لایه های پرینت می بایست به طور منظم روی هم قرار گیرند اگر دیواره مدل صاف نباشد عدم همپوشانی لایه های پرینت شده رخ...

ادامه مطالعه

عدم پرینت یک یا چند لایه در پرینت سه بعدی

لایه گم شده ، در برخی موارد مشاهده می شود که برخی از لایه های وسط پرینت جابجا شده اند و این مشکل تنها در چند لایه اتفاق افتاده است...

ادامه مطالعه

اثر رگه های لایه های داخلی پرینت روی دیواره بیرونی

اثر لایه ها روی دیواره خارجی ،وقتی روی سطح خارجی پرینت سه بعدی اثر قسمتهای پرینت شده داخلی وجود داشته باشد این مشکل به وجود آمده است. چه عواملی موجب این...

ادامه مطالعه

چگونه دقت پرینت نمونه را کنترل کنیم؟

عدم پرینت جزئیات ریز ، در برخی مواد دیده می شود که جزئیات ریز مدل سه بعدی در هنگام پرینت به درستی پرینت نمی شوند که اصطلاحاً به آن عدم...

ادامه مطالعه

عدم اتصال دیواره و قسمت پر شوندگی

فاصله بین لایه های پرینت و قسمت پرشوندگی ، ر برخی موارد، فاصله ای بین دیواره مدل در حال پرینت و قسمت پرشوندگی مشاهده می شود. به عبارت دیگر اتصالی...

ادامه مطالعه

ایراد شره کردن مواد (یا آدامسی شدن دیواره پرینت)

شره کردن فیلامنت ، اگر در دیواره مدل حالت شره گی و ریزش مواد مشاهد شود به آن حالت شره کردن یا آدامسی شدن مواد می گویند. چه عواملی موجب این...

ادامه مطالعه

عدم پرشدگی داخلی ، INFILL متوازن

پرشوندگی ناقص ، این مشکل زمانی مشاهده میشود که در هنگام چاپ نمونه تزریق در نقاطی که دارای تنظیمات پرشوندگی است به صورت ناقص و ایراددار انجام می گردد و...

ادامه مطالعه

چرا نمونه چاپ شده ترک می خورد؟

ترک در دیواره مدل ، در برخی موارد ترکهایی در دیواره مدل سه بعدی و بخصوص در مدلهای با ارتفاع زیاد مشاهده می شود و یکی از ایرادهایی است که...

ادامه مطالعه