خطوط در سطوح بیرونی پرینت چیست؟

خطوط در سطوح بیرونی پرینت ، در صورتی که تنظیمات پرینتر سه بعدی به درستی انجام نشود خطوطی در سطوح بیرونی پرینت مشاهد می شود. عوامل به وجود آورنده مشکل خطوط...

ادامه مطالعه

عدم تزريق فیلامنت در ميانه پرينت چیست؟

عدم تزریق فیلامنت ، در صورتی که لایه های اول پرینت به درستی انجام گیرد و تزریق مواد در لایه های بالایی دستگاه انجام نگیرد به آن عدم تزریق مواد...

ادامه مطالعه

گرفتگی لوله نازل پرینتر

چگونه گرفتگی لوله نازل را برطرف کنیم؟

گرفتگی لوله نازل به معنی مسدود شدن مسیر لوله نازل پرینتر است. این گرفتگی باعث می گردد تا امکان عبور فیلامنت از آن وجود نداشته باشد و در نتیجه هیچ تزریقی...

ادامه مطالعه

گرفتگی نازل در پرینتر

چگونه گرفتگی نازل را رفع کنیم؟

خطای نازل پرینتر سه بعدی و چگونگی رفع آن گرفتگی نازل به معنی مسدود شدن و یا گرفتگی نوک نازل است و این گرفتگی باعث می گردد تا امکان تزریق مواد...

ادامه مطالعه