متداولترین فیلامنت مورد استفاده در پرینترهای سه بعدی

 فیلامنت ها ماده مصرفي پرينترهاي سه بعدي با تکنولوژی FDM هستند که از مواد ترموپلاستيک تشکیل شده اند. این مواد قابليت ذوب دوباره و همچنين بازيابي دارند. فیلامنت ها انواع...

ادامه مطالعه

تاثیر تلرانس و کیفیت فیلامنت در کیفیت سطح مدل پرینت سه بعدی

تلرانس ،پارامترهایی مثل تلرانس و کیفیت فیلامنت بر کیفیت سطح مدل پرینت سه بعدی شده تاثیر بسیار زیادی می گذارد . بنابراین لازم است در انتخاب فیلامنت مناسب دقت شود. شکل...

ادامه مطالعه