آبکاری قطعات پرینت سه بعدی شده توسط جریان الکتریکی

آبکاری قطعات پرینت سه بعدی شده توسط جریان الکتریکی

بررسی و نحوه انجام پروسه آبکاری آبکاری قطعات پرینت سه بعدی شده، توسط جریان الکتریکی انجام می شود. جهت شروع به کار نمونه پرينت شده را انتخاب نمائيد. نمونه انتخاب شده در اين...

ادامه مطالعه

سنباده کاری

معرفی کاربرد سنباده در پولیش کاری نمونه

سنباده کاری یکی از روشهای پرداخت کاری سطح نمونه در یکی دیگر از مقالات سایت برنا  به سنباده کاری  که یکی از نکات فنی فرآیند پس از پرینت می باشد...

ادامه مطالعه

سند بلاست

معرفی کاربرد سند بلاست در پرداخت نمونه پرینت شده

سند بلاست، استفاده از دستگاههای سندبلاست در صنایع مختلف رواج بسیار زیادی دارد. در صنعت چاپ سه بعدی نیز می توان از این تکنولوژی جهت فرآیندهای پس از چاپ در پرینترهای...

ادامه مطالعه

حمام بخار

استفاده از حمام بخار برای مواد ABS و PLA

یکی از روشهای متداول در پرداخت نهایی استفاده از حمام بخار جهت پرداخت سطح نمونه پرینت شده است. در این بخش از سایت پرینترهای سه بعدی برنا پارت به توضیح این...

ادامه مطالعه

حلال THF

استفاده از مواد حلال THF جهت پرداخت نمونه چاپ شده

حلال THF یکی از پروسه های پرداخت سطوح پرینت استفاده از مواد حلال THF که نام اختصاری مواد Tetrahydrofuran می باشد است. این روش بصورت دستی انجام می پذیرد و نیازمند...

ادامه مطالعه