اثر رگه های لایه های داخلی پرینت روی دیواره بیرونی

چه عواملی موجب این مشکل می گردد؟

اثر لایه ها روی دیواره خارجی وقتی به وجود می آید که روی سطح خارجی پرینت سه بعدی اثر قسمتهای پرینت شده داخلی وجود داشته باشد و این موضوع باعث می گردد تا مدل پرینت شده ، نمونه دقیقی به نظر نرسد. مشکل اثر لایه های روی دیواره خارجی  زمانی مشاهده می شود که پرینت قسمت پر شوندگی تاثیر زیادی بر پرینت دیواره مدل می گذارد. زمانی که دیواره مدل در حال پرینت بسیار نازک درنظر گرفته شود بیشتر خود را نشان می دهد. تنظیم دقیق مقدار روی هم رفتگی بین دیواره مدل و قسمت پر شوندگی بسیار مهم است چرا که کم و یا زیاد بودن آن تاثیر زیادی در استحکام مدل پرینت سه بعدی شده دارد. دلیل دیگری که می تواند منجر به  مشکل اثر لایه ها روی دیواره خارجی ، شود تعیین ناصحیح مقدار ضخامت دیواره مدل متناسب با قطر نازل است. در حال معمول ضخامت دیواره می بایست ضریبی از قطر نازل باشد. به عبارت دیگر، چنانچه قطر نازل 0.4 میلیمتر باشد، ضخامت دیواره باید 0/4 میلیمتر، 0/8میلیمتر، 1/2 میلیمتر و یا غیره باشد.


اثر لایه ها روی دیوار خارجی چگونه رفع می شود؟

راه حل اول: کنترل ضخامت دیواره پرینت

در اولین مرحله ضخامت دیواره را متناسب با قطر نازل دستگاه پرینتر سه بعدی کنترل نمائید.


راه حل دوم: افزایش ضخامت دیواره

راحت ترین روش حل  مشکل اثر لایه های روی دیواره خارجی ، زیاد کردن ضخامت دیواره مدل است.


راه حل سوم: پرینت قسمت پر شوندگی بعد از پرینت دیواره مدل

در تمامی نرم افزارهای اسلایسر پرینت سه بعدی قسمتی تحت عنوان Infill Prints after perimeters جهت تعیین اولویت پرینت قسمت دیواره و قسمت پر شوندگی وجود دارد. با تغییر اولویت قسمت پرینت شده می توانید این مشکل را حل نمائید.

شرکت دانش بنیان برنا نوآوران پویا معتبرترین تولید کننده پرینتر های سه بعدی در ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *