یک پرینتر تمام فلزی

بدنه و تجهیزات حرکتی تمام فلزی

نکته مهم در طراحی و ساخت پرینترهای سه بعدی آن است که سیستمهای مختلف حرکتی بگونه ای با همدیگر در ارتباط باشند که هیچگونه لرزش اضافی از سیستمهای حرکتی، تاثیری بر روند پرینت نداشته باشد.

در ساخت پرینترهای سه بعدی برنا بجای استفاده از بدنه پلکسی و یا بدنه فلزی پیچ و مهره شده، از سازه یکپارچه فلزی جهت افزایش کیفیت و عمر مفید دستگاه استفاده شده است.

و بجای استفاده از قطعات پلاستیکی و یا پرینت سه بعدی شده در اتصالات تجهیزات حرکتی از قطعات تمام فلزی (آلومینیوم آلیاژی ماشین کاری شده) استفاده شده است تا ارتعاشات سیستمهای حرکتی به حداقل میزان ممکن برسد.

استحکام پرینترهای دارای بدنه یکپارچه فلزی نسبت به بدنه های دارای شاسی فلزی 15 برابر و نسبت به بدنه های اکریلیک فشرده (پلکسی) 35 برابر است.