دانلود نرم افزار های پرینتر سه بعدی (اسلایسر)

در این بخش می توانید نرم افزارهای پرینتر سه بعدی و یا نرم افزارهای اسلایسر را به صورت مستقیم دانلود نموده و استفاده نمائید.  جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین راهنمایی در مورد نحوه استفاده از این نرم افزارها می توانید با واحد فنی و مهندسی شکرت برنا نوآوران پویا تماس حاصل نمائید. 

نرم افزار پرینتر سه بعدی مانکاتی

نرم افزار پرینتر سه بعدی MANKATI V6.2

نرم افزار پرینتر سه بعدی مانکاتی

نرم افزار پرینتر سه بعدی MANKATI V6.5

نرم افزار پرینتر سه بعدی اسلایسر

نرم افزار پرینتر سه بعدی CURA V4.8.0 – WIN 7 – 10

نرم افزار پرینتر سه بعدی اسلایسر

نرم افزار پرینتر سه بعدی CURA V4.8.0 – MAC-IOS

نرم افزار پرینتر سه بعدی اسلایسر

نرم افزار پرینتر سه بعدی SIMPLIFY3D V4.1.1

نرم افزار پرینتر سه بعدی اسلایسر

نرم افزار پرینتر سه بعدی SLIC3R