دلایل و رفع اشکال ناقص پرینت شدن

عدم پوشش سقف مدل در پرینتر سه بعدی

امتیاز کاربران
5/5