دلایل پر شوندگی ناقص وراه حل آن

عدم INFILL متوازن در پرینتر سه بعدی

امتیاز کاربران
5/5