قطعی برق در پرینتر

اتلاف زمان ، انرژی و مواد اولیه

استمرار در یک فرآیند پرینت سه بعدی از مهمترین ویژگیهای یک چاپ خوب و دقیق است. بدلیل طولانی بودن پروسه پرینت قطع شدن برق میتواند در هرزمان موجب قطع شدن پروسه پرینت و دور ریز میزان چاپ انجام شده بشود. برای حل این مشکل یک راه حل استفاده از یوپی اس های موجود در بازار برای اطمینان از تداوم پرینت حتی در زمان قطعی برق است.مشکل این روش گران بودن تجهیزات یو پی اس است که هزینه زیادی را تحمیل میکند.در پرینترهای سه بعدی برنا از سیستم هوشمند هایبرنیت جهت حل این مشکل استفاده شده که در صورت قطعی برق، اطلاعات پرینت در حافظه پرینتر ذخیره شده و پس از وصل مجدد برق از همان نقطه قطع پرینت، دستگاه شروع به ادامه فرآیند چاپ می نماید.