تنظیم اتوماتیک فاصله

نوک نازل تا صفحه ساخت

جهت تولید یک نمونه با کیفیت مناسب و بدون اشکال توسط پرینترهای سه بعدی صفحه ساخت و نازل باید فاصله یکسانی را از یکدیگر در همه سطح صفحه ساخت داشته باشند، به دلیل اینکه در پرینترها ما با دقتی در حد 50 میکرون سر و کار داریم در صورتی که سطح صفحه ساخت در نقاط مختلف فاصله یکسانی با نازل نداشته باشد، این اختلاف فاصله باعث اشکالاتی مانند عدم چسبندگی کافی لایه اول پرینت به صفحه ساخت ، ایجاد اعوجاج و تخلخل در لایه های بالاتر میگردد. در پرینترهای فاقد سیستم کالیبراسیون اتوماتیک ، کالیبراسیون ( تنظیم فاصله صفحه ساخت نسبت به نازل ) به شکل دستی و با تنظیم پیچهای مربوطه انجام میگردد که کار زمانبری است و نیاز به دقت بالای نیروی انسانی دارد. جهت رفع این مشکل  شرکت برنا سیستم کالیبراسیون اتوماتیک را بر روی پرینترهای خود نصب نموده که این سیستم با کنترل 9 نقطه ای صفحه ساخت و کالیراسیون اتوماتیک، فاصله صفحه ساخت را نسبت به نازل تنظیم و چسبندگی لایه اول پرینت به صفحه ساخت را تحکیم و کیفیت نهایی نمونه را تضمین می نماید.