معرفی بزرگترین پرینتر سه بعدی فلز

پرینتر سه بعدی فلز که توسط مرکز تحقیقاتی Wuhan National Laboratory for Optoelectronics و یا WNLO معرفی کرده است بزرگترین پرینتر سه بعدی با تکنولوژی SLM است.  بزرگترین پرینتر سه بعدی...

ادامه مطالعه

شاتل خودران پرینت سه بعدی شده

شاتل Olli، اولين شاتل خودران پرینت سه بعدی شده است که به وسیله پرینتر سه بعدی در دانشگاه ايالت ساکرامنتو ساخته شده است. شاتل Olli برقی با ظرفیت هشت نفر شاتل خودران پرینت سه...

ادامه مطالعه