شاتل خودران پرینت سه بعدی شده

شاتل Olli، اولين شاتل خودران پرینت سه بعدی شده است که به وسیله پرینتر سه بعدی در دانشگاه ايالت ساکرامنتو ساخته شده است. شاتل Olli برقی با ظرفیت هشت نفر شاتل خودران پرینت سه...

ادامه مطالعه