معرفی بزرگترین پرینتر سه بعدی فلز

پرینتر سه بعدی فلز که توسط مرکز تحقیقاتی Wuhan National Laboratory for Optoelectronics و یا WNLO معرفی کرده است بزرگترین پرینتر سه بعدی با تکنولوژی SLM است.  بزرگترین پرینتر سه بعدی...

ادامه مطالعه