انواع نازل های پرینتر سه بعدی

نازل پرینتر سه بعدی

راهنما و آشنایی با نازل های پرینترهای سه بعدی نازل یکی از قطعات اصلی پرینتر سه بعدی است که کاربر بر اساس نیاز خود می تواند آن را انتخاب نموده و استفاده نماید. نازلها انواع مختلفی دارند. نازل یک قطعه اصلی در پرینترهای سه بعدی بطور کلی دو نوع فیلامنت شامل فیلامنت با قطر خارجی […]

معرفی اجزاء اکسترودر پرینتر سه بعدی

معرفی اجزاء اکسترودر پرینتر سه بعدی

قطعات اکسترودر پرینتر سه بعدی معرفی قسمتهای مختلف اکسترودر پرینتر سه بعدی، در این بخش قسمتهای مختلف اکسترودر در پرینترهای 3 بعدی به صورت تصویری برای شما نمایش داده شده است. این نوع اکسترودرها در اکثر پرینترهای سه بعدی مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین لازم است تا تمامی کاربران پرینترهای سه بعدی از اجزای […]