ساخت پل عابر پیاده با پرینتر سه بعدی

ساخت پل عابر پیاده با پرینتر سه بعدی

یک شرکت عمرانی در شانگهای چین توانسته به کمک بزرگترین پرینتر سه بعدی یک پل عابر پیاده را با استفاده از مواد پلاستیکی در 35 روز بسازد. شاهکار شرکت چینی در...

ادامه مطالعه