کاربرد پرینتر سه بعدی در دندانپزشکی

کاربرد پرینتر سه بعدی در دندانپزشکی

پرینتر سه بعدی در زمینه دندانپزشکی انقلابی عظیم به پا کرده است. امروزه دندان پزشکان قادر هستند با استفاده از یک اسکنر سه بعدی مخصوص دهان و دندان مدل سه بعدی خود را اسکن کرده و سپس با استفاده از پرینتر سه بعدی آن را پرینت سه بعدی نموده و بکار گیرند. کاربرد پرینتر سه […]