معرفی کاربرد سند بلاست در پرداخت نمونه پرینت شده

سند بلاست

استفاده از دستگاه های سند بلاست در صنایع مختلف رواج بسیار زیادی دارد. در صنعت چاپ سه بعدی نیز می توان از این تکنولوژی جهت فرآیندهای پس از چاپ در پرینترهای سه بعدی استفاده نمود. سندبلاست چیست؟ سند بلاست يکی از روشهای پرداخت سطوح است که بطور گسترده اس مورد استفاده قرار مس گيرد. در […]