گرفتگی لوله نازل پرینتر

چگونه گرفتگی لوله نازل را برطرف کنیم؟

گرفتگی لوله نازل به معنی مسدود شدن مسیر لوله نازل پرینتر است. این گرفتگی باعث می گردد تا امکان عبور فیلامنت از آن وجود نداشته باشد و در نتیجه هیچ تزریقی...

ادامه مطالعه

گرفتگی نازل در پرینتر

چگونه گرفتگی نازل را رفع کنیم؟

خطای نازل پرینتر سه بعدی و چگونگی رفع آن گرفتگی نازل به معنی مسدود شدن و یا گرفتگی نوک نازل است و این گرفتگی باعث می گردد تا امکان تزریق مواد...

ادامه مطالعه