کاربرد پرینتر سه بعدی در پزشکی

کاربرد پرینتر سه بعدی در پزشکی

کاربرد فناوری پرینترهای سه بعدی در  صنعت پزشکی پرینتر سه بعدی در حوزه علوم پزشکی به دانشمندان و محققین کمکهای فراوانی می نماید. آنها می توانند با استفاده از تکنولوژی پرینتر سه بعدی آزمایشاتی را برنامه ریزی و اجرا نمایند که پیش از این امکان انجام آنها وجود نداشت. روشن است که نتایج تلاش محققین […]