چگونه گرفتگی نازل را رفع کنیم؟

گرفتگی نازل در پرینتر

خطای نازل پرینتر سه بعدی و چگونگی رفع آن گرفتگی نازل به معنی مسدود شدن و یا گرفتگی نوک نازل است و این گرفتگی باعث می گردد تا امکان تزریق مواد از آن وجود نداشته باشد. چه عواملی باعث  مشکل گرفتگی نازل می شود؟ دلایل بسیار زیادی می تواند باعث این مشکل شود که از […]