انواع نازل های پرینتر سه بعدی

نازل پرینتر سه بعدی

راهنما و آشنایی با نازل های پرینترهای سه بعدی نازل یکی از قطعات اصلی پرینتر سه بعدی است که کاربر بر اساس نیاز خود می تواند آن را انتخاب نموده و استفاده نماید. نازلها انواع مختلفی دارند. نازل یک قطعه اصلی در پرینترهای سه بعدی بطور کلی دو نوع فیلامنت شامل فیلامنت با قطر خارجی […]