کاربرد پرینتر سه بعدی در بازسازی استخوان پا

کاربرد پرینتر سه بعدی در بازسازی استخوان پا

از پرینترهای سه بعدی برای بازسازی استخوانهای بلند در پا استفاده می شود. دانشمندان سعی می کنند با استفاده از پرینت سه بعدی و سلولهای بنیادی به بازسازی استخوانهای آسیب دیده پای انسان بپردازند. در این مقاله از برنا پرینتر سه بعدی درباره کاربرد پرینتر سه بعدی پزشکی این بار در بازسازی استخوان پا خواهید خواند پس […]