پرینتر سه بعدی در هنر

پرینتر سه بعدی در زمینه هنر تاثیرات فراوانی بر جای گذاشته است. مقوله هنر که دوستداران خاص خود را دارد از دیرباز به شکلی ویژه در جوامع بشری مطرح بوده و همیشه روندی رو به رشد و تعالی داشته است. انسان که طالب زیبایی است و زیبایی را دوست دارد به جد کوشیده است با […]