ایرادیابی پرینتر سه بعدی

مقالات

هیچ دستگاهی عاری از ایراد نیست و در برخی از موارد این ایرادها و مشکلات جزء مشکلات تکنولوژی هستند و در برخی مواد دیگر به خاطر تنظیمات استفاده از دستگاه و در نهایت به خاطر استهلاک دستگاه می تواند اتفاق بیافتد.در پرینترهای سه بعدی نیز همین موضوع صادق است و گاهاً با مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری مواجه خواهید شد. در همین راستا، در این بخش اقدام به معرفی برخی از ایرادها و خطاهای احتمالی دستگاه های پرینتر سه بعدی و نحوه حل این مشکلات شده است. امید است این مجموعه مقالات آموزشی بتواند به شما کاربران پرینتر سه بعدی در راستای حل مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری یاری برساند.در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی در مورد ایرایابی و رفع ایراد پرینتر سه بعدی می توانید با کارشناسان این مجموعه تماس حاصل نمائید.

جدا شدن لایه های پرینت در پرینتر سه بعدی

جدا شدن لایه های پرینت در پرینتر سه بعدی

/
جدا شدن لایه های پرینت در پرینتر سه بعدی جدا شدن لایه های…
سطح زبر و ناصاف در پرینتر سه بعدی

سطح زبر و ناصاف در پرینتر سه بعدی چیست؟

/
سطح زبر و ناصاف در پرینتر سه بعدی سطح زبر و ناصاف در پرینتر سه بعد…
گم شدن استپ در پرینتر سه بعدی

گم شدن استپ در پرینتر سه بعدی چیست؟

/
گم شدن استپ در پرینتر سه بعدی گم شدن استپ در پرینتر سه بع…
ایراد تار عنکبوتی در پرینت سه بعدی

ایراد تار عنکبوتی در پرینت سه بعدی

/
ایراد تار عنکبوتی در پرینت سه بعدی ایراد تار عنکبوتی در پرینت سه بعدی ، ب…
عدم پوشش سقف مدل در پرینتر سه بعدی

عدم پوشش سقف مدل در پرینتر سه بعدی

/
عدم پوشش سقف مدل در پرینتر سه بعدی عدم پوشش سقف مدل در پرینتر سه بعد…
دقت ابعادی در پرینتر سه بعدی

دقت ابعادی در پرینتر سه بعدی

/
دقت ابعادی در پرینتر سه بعدی دقت ابعادی در پرینتر سه بعدی …
عدم چسبندگی لایه اول در پرینتر سه بعدی

عدم چسبندگی لایه اول در پرینتر سه بعدی

/
عدم چسبندگی لایه اول در پرینتر سه بعدی، اولین لایه پرین…
تزریق زیاد فیلامنت در پرینتر سه بعدی

تزریق زیاد فیلامنت در پرینتر سه بعدی

/
تزریق زیاد فیلامنت در پرینتر سه بعدی ، در حالتی که مواد ت…
کج پرینت شدن مدل در پرینتر سه بعدی

کج پرینت شدن مدل در پرینتر سه بعدی

/
کج پرینت شدن مدل در پرینتر سه بعدی کج پرینت شدن مدل در پرینتر سه ب…
عدم همپوشانی لایه های پرینت بر روی یکدیگر

عدم همپوشانی لایه های پرینت بر روی یکدیگر

/
عدم همپوشانی لایه های پرینت بر روی یکدیگر عدم همپوشا…
عدم پرینت لایه ها در پرینتر سه بعدی

عدم پرینت لایه ها در پرینتر سه بعدی

/
عدم پرینت لایه ها در پرینتر سه بعدی عدم پرینت لایه ها در پرینتر سه بعد…
اثر رگه های لایه های داخلی پرینت

اثر رگه های لایه های داخلی پرینت روی دیواره بیرونی

/
اثر رگه های لایه های داخلی پرینت ،وقتی روی سطح خارجی پرینت…
راه های افزایش دقت پرینتر سه بعدی

راه های افزایش دقت پرینتر سه بعدی

/
راه های افزایش دقت پرینتر سه بعدی راه های افزایش دقت پرینتر سه بعدی…
عدم اتصال دیواره پرینتر سه بعدی

عدم اتصال دیواره پرینتر سه بعدی

/
عدم اتصال دیواره پرینتر سه بعدی ، ر برخی موارد، فاصله ای …
ایراد پافیلی در پرینتر سه بعدی

ایراد پافیلی در پرینتر سه بعدی چیست؟

/
ایراد پافیلی در پرینتر سه بعدی چیست؟ ایراد پافیلی در پرینتر سه بعدی، در صورتی…
ایراد شره کردن مواد در پرینتر سه بعدی

ایراد شره کردن مواد در پرینتر سه بعدی

/
ایراد شره کردن مواد در پرینتر سه بعدی، اگر در دیواره مدل ح…
عدم INFILL متوازن در پرینتر سه بعدی

عدم INFILL متوازن در پرینتر سه بعدی

/
عدم INFILL متوازن در پرینتر سه بعدی ، این مشکل زمانی مشاهد…
ترک نمونه در پرینتر سه بعدی

ترک نمونه در پرینتر سه بعدی

/
ترک نمونه در پرینتر سه بعدی ترک نمونه در پرینتر سه بعدی …
دلیل خطوط در سطوح بیرونی پرینت

دلیل خطوط در سطوح بیرونی پرینت چیست؟

/
دلیل خطوط در سطوح بیرونی پرینت عوامل به وجود آورنده مشکل خطوط در س…
سایش فیلامنت در پرینتر سه بعدی

سایش فیلامنت در پرینتر سه بعدی چیست؟

/
سایش فیلامنت در پرینتر سه بعدی سایش فیلامنت در پرینتر سه بعدی ، …
عدم تزریق فیلامنت در پرینتر سه بعدی

عدم تزریق فیلامنت در پرینتر سه بعدی

/
عدم تزریق فیلامنت در پرینتر سه بعدی چیست؟ عدم تزریق فیلامنت در…